Lazzi.se

Vi är ett företag som utvecklar våra kunders kompetens i mänsklig kommunikation.

Raka budskap, högt i tak och god stämning är grunden för en fungerande arbetsplats, vilket säkert inte är någon nyhet för er. För att nå dit krävs en medvetenhet om hur man kommunicerar på bästa sätt.

Vi har vår bakgrund i teaterns värld. I den världen arbetar vi ständigt med mänsklig kommunikation, relationer och med hur man skapar och löser konflikter.

Vi använder denna kunskap och teaterns verktyg som medel i våra upplevelsebaserade koncept.
läs mer »

Era önskemål och behov styr - Alltid resultatinriktat – En lustfylld utmaning

Hem | Workshops | Metodkurser | Forumteater | Om oss | Våra kunder | Kontakta oss

Copyright © - 2023